Dijital çağda hassas onkoloji

Hassas Onkoloji Programı

Kişiselleştirilmiş tedavileri 
seçmek için çözüm

Kişiselleştirilmiş tedavileri
seçmek için çözüm

Bilimsel olarak 
kanıtlanmış

Bilimsel olarak
kanıtlanmış

Herhangi bir 
tümör türünde

Herhangi bir
tümör türünde

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Hassas Onkoloji Programımız kanser hastaları için kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik tedavilerin olanaklarını sunar.

Tüm kanserlerin pek çoğu kalıtsal olmasa da genetik bileşenleri vardır. Kişiselleştirilmiş hedefe yönelik tedaviler, tümör oluşumuna katkı yapan bu genetik kusurların pek çoğu için artık mevcuttur. Moleküler teşhis tümör gelişiminin altta yatan sebebini ortaya koyar.

Belirlenen gen kusurlarına istinaden, şirketimize özgü bir onkoloji Yapay Zeka AI yazılımı hem moleküler hedefleri hem de onlarla ilişkili kişiselleştirilmiş hedefe yönelik bileşenleri tespit eder. Kişiselleştirilmiş onkoloji bakımı için bir takım koşulların karşılanması gerekir. Onları en iyi şekilde değerlendirebilmek için, konsültasyon randevusu alınız.


Kime yardım edebiliriz?

Kişiselleştirilmiş tedavi planı belirlenen gen kusurları için hedefe yönelik tedavi mevcut olduğu sürece belirli herhangi bir tümör tipi için kararlaştırılabilir.

Program planlaması için aşağıdaki faktörler ve daha fazlası dikkate alınır: kanser türü, önceki moleküler teşhis sonuçları, mevcut klinik öykü, performans statüsü, yolculuk yapabilme isteği ile kabiliyeti ve nüksetme riski. Onkoloji toplumundan danışma kurulu onaylı tavsiyeler bize moleküler teşhis tabanlı kişiselleştirilmiş tedavi planlaması için kılavuzluk sağlar. Program planlama ve seçim için çevrimiçi ve yüz yüze konsültasyonlar mevcuttur. 


Daha fazla bilgi

Kişiselleştirilmiş tedaviler


Dr Petak Istvan

Hassas Onkolojide Dijital Tedavi Planlama

"Her hastanın tümörü, 600 genin 6 milyon muhtemel mutasyonundan 4-5 mutasyonluk bireysel bir kombinasyon barındırır. Klinik kullanımda zaten 100 adet hedefe yönelik tedavi ve klinik geliştirme süreci devam eden yaklaşık 1.000 adet  hedefe yönelik tedavi var.

Hassas onkolojinin karşılaştığı zorluk spesifik mutasyonun ve diğer tüm mutasyonlu genlerin varlığında yanıt elde edebilmek için hangi hedefe yönelik tedavi ile hangi mutasyonlu genin hedefleneceğidir. Hedeflenmiş eşsiz gen mutasyonuna istinaden belirli mutasyon için etkili bir tedavi seçmek zorundayız. Bu problemin çözümü ise yapay zekânın yardımındadır. Oncompass Medicine kanser hastaları için en uygun moleküler tabanlı hedefe yönelik tedavi seçeneklerini seçmek için bir tıbbi yazılım sistemi geliştirdi."

— István Petak MD PhD (Oncompass)

Gyogyulas A Rakbol

Katalin’in öyküsü

Kanseri yenen kadının kitabı yayınlandı

Akciğer kanseri kemik ve beynine yayılan bir eczacının öyküsü herkese ilham veriyor. 

Daha fazlasını okuyun

Ödüllü yazılımımız

RealTime Oncology Treatment Calculator®

Oncompass Medicine kanser hastaları için moleküler-tabanlı hedefe yönelik tedavi seçeneklerini en iyi şekilde seçmek amacıyla bir tıbbi yazılım sistemi geliştirdi. Bu araç, onkologları kanser hastaları için en etkili kişiselleştirilmiş tedaviyi seçmelerinde desteklemek için tasarlandı. 

Calculator
1.900+ bileşikler
59.000+ Gen mutasyonu
12.000+ bilimsel kanıt
450+ kanser türü
1.800+ klinik deney
21.000+ karar kuralları
Daha fazla bilgi

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi