A tüdőrák molekuláris diagnosztikája és célzott kezelése

Akciğer kanserlerinin büyük kısmı kişiye özel terapilerin hedefini oluşturan mutasyonları taşır.

Tümörlerin tedavisinde hassas onkoloji yöntemi de gittikçe yaygınlaşmaktadır ve bunun sonucu olarak kanser tedavisi de belirli tümörün moleküler özelliklerine göre seçilir.

Klasik onkoloji yöntemine göre tedavinin seçiminde tümörün histolojik tipi ve yayılım tarzı belirtirken kişiye yönelik tedavinin seçiminde ise tümörlerin moleküler bilgilerinin belirlenmesi şarttır. Bu süreçte moleküler tanı ile Oncompass Medicine adlı ve birçok ödül kazanan onkoloji yazılımı yardımcı olur.

Akciğer kanserinin kişiye özel tedavisi için tedaviye başlamadan önce moleküler tanı testi yapılmalı.

Kişisel veya online danışmanlık hizmetimize başvurunuz.

Moleküler teşhis

Bütün tümör hastalıkları genlerden kaynaklanır ve birçok, tümöre yol açan gen hatası durumunda kişiye yönelik özel bir onkoloji tedavisi verilebilir. Moleküler tanı yöntemi  tümör hastalığının sebebini belirtir ve tespit edilen gen hatalarına dayalı, kendilerimiz tarafından geliştirilen, özel onkoloji yazılımımız yardımıyla tümörün saldırı hedefini, yani moleküler hedefini belirli kılıp hedefe yönelik, kişiye özel ilaçları da belirtebiliriz. 

Moleküler tanı hakkında daha fazla bilgi edininiz.
1606211112252

Mikroskopik incelemeler sonucu tespit edilen akciğer kanser hücrelerinin boyutu ve görünüşüne göre iki farklı histoloji grubu ayırt edilebilir: küçük hücreli olmayan (NSCLC) ve küçük hücreli olan (SCLC).

Diğer epitelyal olmayan maligniteler de akciğerlerde meydana gelir, örn. sarkomlar ve çok yaygın ikincil, metastatik tümörler, birincil tümör başka bir organda olduğunda tedavileri farklıdır.

İlerlemiş aşamada olan veya metastatik akciğer kanseri için birincil tedavi ilaç tedavisidir: kemoterapi veya moleküler bilgilere dayalı hedefe yönelik ve/veya immünoterapi

Akciğer kanserlerinin tedavisinde EGFR-, ALK/ROS1 mutasyonlara karşı kişiye özel terapi küçük molekül ağırlığında tirozin kinaz engelleyici (TKI) ağızdan alınan ilaçlarla yapılır.

Akciğer kanserinde tümörün oluşumuna yol açan birçok gen tanınır, örneğin HER, BRAF, KRAS, MET, KIT, RET, FGFR1, NRG1, ve bunlar kanser terapisinin diğer hedefleri olurlar.

Kişiye yönelik özel tedavi güvenli bir şekilde ancak tümörün detaylı genetik profiline dayalı yapılabilir ve tümörün moleküler seviyesindeki karakteri ancak böyle belirlenebilir. Çoğu kez 600 tane genin testi yapılır ve bunlara ilaveten diğer özel incelemeler yapılır.

25,000 adet kodlayan insan geninden 600 adedi tümör gelişimiyle ilişkilidir. Ortalama olarak tümör başına 4-5 farklı gen mutasyonu kontrolsüz hücre bölünmesinden sorumludur. Bu yüzden, tedaviye ait doğru kararın alınması için belirli bir tümörün detaylı genetik profilinin çıkarılması gereklidir. Bir tümörde mutasyon ne kadar çok ise moleküler hedefler için seçilmesi o kadar zordur.

En uygun hedefe yönelik tedavinin seçildiğinden emin olmak için detaylı bir moleküler profil gereklidir.

Dijital terapi planlama

Dijital terapi planlama dijital ilaç tahsisi kullanılarak kişiselleştirilmiş tedaviye ve imünoterapi planlamasına atıf yapar.

Dijital terapi planlama için kullanılan defalarca ödül kazanmış tıbbi yazılımımız güncel bilimsel kanıt kullanarak 52 000 mutasyona, 26 838 kurala ve 1417 bileşene istinaden 405 tümör türünde 20 milisaniye içinde hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin puanlanabilmesi ve öncelik sırasına konulabilmesinde eşsizdir.

Oncompass Medicine’nin hekim yazılımı saniyenin 20 bininde bir hızda hekime kanser hastaları için uygulayacağı en etkili, kişiye ve hedefes yönelik özel terapi yöntemlerini seçmekte yardımcı olur.

Dijital terapi planlaması konusunda daha fazla bilgi edininiz.

Moleküler teşhis

Kişiselleştirilmiş programın çerçevesi Oncompass tarafından geliştirilen yeni bir tıbbi prosedür tarafından sağlanır. Bu prosedür kişiselleştirilmiş bir tedavi planının ayarlanması için gerek duyulan tüm hizmetleri içerir ve onları en uygun sıraya koyar. Özel prosedür size ve doktorunuza kişiselleştirilmiş seçenekleri belirlemekte ve uygulamakta yardımcı olabilir.  

Konsültasyon randevusu alın

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi