Hassas Onkoloji Programı

Hassas Onkoloji Programımız hastamız için en uygun kişiselleştirilmiş tedaviyi seçmek için gereken tüm hizmetleri içerir. Program Oncompass tarafından geliştirilen özel tıbbi yazılım tarafından desteklenen yeni bir tıbbi prosedürdür. 

Program süreci aşağıdaki gibidir:

1

Konsültasyon

Bir program planlanırken program için çevrimiçi veya yüz yüze konsültasyon sağladığımız bazı faktörler hesaba katılır. Mevcut klinik verileri, önceki moleküler teşhis sonuçları ile birlikte hastalarımızın ihtiyaçlarını ve seçeneklerini değerlendiririz. Konsültasyon sırasında fiziki muayene yapılmaz, dolayısıyla hastalar gerekirse yetkili bir irtibat kişisi tarafından temsil edilebilir. 

Konsültasyon randevusu alın Konsültasyon hakkında daha fazla bilgi
2

I. Tümör kurulu – Moleküler Onkoloji ekibi

Program planlama

Tümör kurulumuz hastamızın olgusu için özelleştirilmiş gerekli moleküler teşhis tetkiklerini kararlaştırır. Kurulumuz aralarında klinik onkologlar, genetik danışman, moleküler tümör biyologları ve moleküler teşhis uzmanları bulunan 8-10 üyeden oluşur. Kurul son tarihleri hesaba katarken mevcut örneklerden hangi yöntem türleri ile hangi genler üzerinde tetkik yapılacağına karar verilmesinden nihai olarak sorumludur.  

3

Örnek lojistiği

Meslektaşlarımız hastamızın tümör örneğinin bulunduğu hastanenin patoloji bölümüyle iletişim kurar ve tümör kurulunun tavsiyesine istinaden moleküler tetkik için uygun olması muhtemel olanı ister. Mevut uygun örnek yoksa yeni biyopsi ayarlayabiliriz. 

4

Kalite kontrolü – DNA kalite kontrolü

Örnek uygunluğu

DNA izolasyonundan önce, uzman bir patolog alınan örnek dokunun uygun olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra izole edilmiş DNA hem kalite hem de nitelik önlemleri için değerlendirilir. Örneğin tetkik edilmeye uygun olmaması halinde, tedaviyi yürüten hekim ile daha eski örnekleri kullanma veya yeni doku ayarlama veya sıvı biyopsi seçeneklerini görüşürüz. 

5

Moleküler teşhi̇s

Moleküler teşhisin amacı tümörün barındırdığı gen kusurlarına sebep olan hastalığın belirlenmesidir. 25,000 adet kodlayan insan geninden 600 adedi tümör gelişimiyle ilişkilidir. Ortalama olarak tümör başına 4-5 farklı gen mutasyonu kontrolsüz hücre bölünmesinden sorumludur. Bu yüzden, tedaviye ait doğru kararın alınması için belirli bir tümörün detaylı genetik profilinin çıkarılması gereklidir. Bir tümörde mutasyon ne kadar çok ise moleküler hedefler için seçilmesi o kadar zordur. 
En uygun hedefe yönelik tedavinin seçildiğinden emin olmak için detaylı bir moleküler profil gereklidir. 

Moleküler teşhis hakkında daha fazla bilgi
6

Moleküler patoloji raporu

Moleküler hedefin belirlenmesi

Yapay zekâ tabanlı, ödüllü tıbbi yazılımımızı kullanarak, moleküler hedefleri genetik alterasyonlara istinaden kararlaştırabiliyoruz. Sonunda, bu sonuçlara istinaden, moleküler teşhis raporunu hazırlıyoruz. 

7

Moleküler Yorum - Rapor

Dijital terapi planlama

Dijital terapi planlama (DTP) dijital ilaç tahsisi kullanılarak kişiselleştirilmiş tedaviye ve immünoterapi planlamasına atıf yapar. 
DTP için kullanılan defalarca ödül kazanmış tıbbi yazılımımız güncel bilimsel kanıt kullanarak 52 000 mutasyona, 26 838 kurala ve 1417 bileşene istinaden 405 tümör türünde 20 milisaniye içinde hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin puanlanabilmesi ve öncelik sırasına konulabilmesinde eşsizdir. 

Dijital Terapi Planlama hakkında daha fazla bilgi.
8

II. Tümör kurulu – Moleküler Onkoloji ekibi

Dijital Terapi Planı

Moleküler tümör kurulu her bir olgu için kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerini özetler, mevcut kayıtlı ilaçları veya yerel / uluslararası klinik deneylerden erişilebilir olan geliştirme aşamasındaki bileşenleri gerekli kılabilir.

Tedavi eden hekim Sanal Moleküler Tümör Kurulu’ye katılabildiğinde, mutabık kalınmış bir tedavi stratejisi kararı hemen alınır. Mevcut olmadığında, kuruldan bir uzman VMTB sonrası mutabık kalınmış strateji ile uzlaşma için tedavi eden hekim ile iletişim kurar.

9

Klinik Yorum

Hassas Onkoloji Kanaati

Hastalarımıza sonuç açıklaması uzman bir onkolog tarafından yapılır. Bu hassas onkoloji konsültasyonu, tedavi stratejisi planlaması için tedavi eden hekim ile iletişim kurmanın yerine geçmez. 

Hassas Onkoloji Kanaati hakkında daha fazla bilgi
10

Terapi Erişim Programı (TAP)

Takip, program planlama

Talep üzerine, Oncompass kanser hastaları ve/veya onları tedavi eden hekimler için profesyonel, lojistik veya teşkilat vazifelerinin yerine getirilmesi şekillerinde Endikasyon dışı tedaviler ve klinik deneylere erişim için ek destek sağlar.  

Bize ulaşın!

Konsültasyon

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi