Hassas Onkoloji Görüşü

Oncompass Medicine tedavi merkezi değildir. Tedavi yapmadığımız gibi tedaviye ait kararlar almayız. Amacımız moleküler atak noktalarının belirlenmesi ve tedavi seçeneklerinin sunulmasıdır. Terapi seçenekleri, (beklenen etkinliğe veya aksine istinaden) hedefe yönelik aktif maddeler ve moleküler atak noktaları derecelendirilir (öncelik sırasına konulur). 

Hizmetimizin esas dokümanı detaylı moleküler bilgileri ve tedaviye ait varılan sonuçları yazılı şekilde takdim eden moleküler rapordur. Bu rapor klinik onkologları ve onkoloji ekiplerini rapora istinaden tedaviye ait seçenekler hakkında bilgilendiren bir görüş özeti de içerir. Tarafımızca tesis edilen tedaviye ait seçenekler hakkındaki karar ancak klinik onkologlar tarafından alınabilir fakat açıkçası, kararın dayandırıldığı bilgiler yüksek öneme haizdir.

Rapor ve görüş özeti terapistler için hazırlanır, ancak Programda keşfedilen seçenekleri sizin de gereken ölçüde anlayabilmenizi son derecede önemli buluyoruz. Dolayısıyla, programın ayrı bir noktası olarak, HASSAS ONKOLOJİ GÖRÜŞÜ sağlıyoruz. Bazı klinik onkologlarla harici konsültasyon noktaları tesis ederken hassas onkoloji görüşü sağlamaları için anlaşma imzaladık. Bu esnada, tedavi edici seçeneklerin değerlendirmesi rahat bir ortamda gerçekleşebilir, size daha kapsamlı sorular sorma fırsatı verilir ve uygun profesyonel cevaplar sağlanır.    

Görüş aynı zamanda Programın faydalı oluşunu daha da arttıran ikinci görüştür çünkü terapistinizin yanı sıra bağımsız uzmanlar da seçenekleri değerlendirebilir. Hassas onkoloji görüşü yazılı şekilde sağlanır. Bu klinik görüş terapistinizin tedavi stratejisini tesis etmesine yardımcı olabilir çünkü klinik yorumlar için ONCOMPASS yalnızca hassas onkologlar denilen terapistler ile sözleşme yapar, bu durum açık fikirliliğin yanı sıra bu profesyonellerin hassas onkoloji hizmetlerinde de yeterli deneyim sahibi olması anlamına gelir. Görüşün başlıca amacı sizi bilgilendirmektir. Prosedürümüzde, uzman meslektaşların katılımıyla, tedaviyi ve terapistleri ele alan merkezin bilgilendirilmesine özellikle dikkat edilir. 

YARDIMINIZ İLE HANGİ TİP TEDAVİ EDİCİ SEÇENEKLER BENİM İÇİN KULLANILABİLİR HALE GELİR?

Moleküler onkoloji çağında, hedeflenebilen tümörleri kemoterapi yerine veya onun yanında maddeler ile tedavi etmek mümkün hale gelmiştir. Bu maddelere hedefe yönelik diyoruz çünkü onlar tümörün tanımlanmış bir türüne nişan alınıyorlar: bunlar defektif polipeptidler ve etkilerinin sentezi veya engellemesi ile hücrelerin kumanda merkezine doğru yönelen “büyü ve bölün” komutu durdurulabilir, böylece nükleusa erişmez.

Bu, tümörün büyümesinin durdurulabileceği anlamına gelir. Kişiselleştirilmiş terapi seçeneklerini haritalandırabilmek için, moleküler seviyede tümör davranışının anlaşılmasına gerek duyulur. Yüzlerce aktif maddenin değerlendirilmesine istinaden, terapi seçenekleri özel yazılımımız tarafından iki büyük grup halinde düzenlenir: endike terapi seçenekleri ve kontrendike terapi seçenekleri.

Moleküler bilginin fiili içeriğine bakılmaksızın her olguda terapi stratejisinin en doğru tespitini kolaylaştırdığını anlamak yüksek öneme haizdir. Bir başka deyişle, sonuçlardan raporumuzun yeni hedefli terapi seçenekleri keşfetmediği olgularda dahi faydalanılabilir çünkü bu gibi olgularda ilk planlanan hedefli terapiyi takviye eder veya diğer, hedefli olmayan terapilerde örneğin protokol prosedürüne uygun kemoterapide en iyi kişiselleştirilmiş tedavidir. Buna ek olarak, raporumuzun vurgulanmış kullanımlarından biri protokole istinaden verilebilecek olan hedefe yönelik tedavi(ler) uygulanmasını tavsiye etmediği fakat detaylı hassas onkoloji araştırmamıza göre o maddenin verimsizliğini gösterdiği zamandır.

Böyle bir durumda, çok daha hassas genetik haritaya istinaden, eşsiz karar destek yazılımımızın değerlendirmesini alırız, bunun sonucu birkaç gene istinaden moleküler teşhis tarafından listelenen seçeneklerden anlamlı şekilde farklı olabilir. Bu, programımızın sizin etkisiz tedaviye katılmanızı önleyebilecek moleküler korelasyonlar keşfedebileceği anlamına gelir.

Bu, sonuçlardan şu şekillerde faydalanılabilir: protokole göre hedefli terapinin endikasyonu ve takviye edilmesi, protokole göre hedefli olmayan bir tedavinin endikasyonu ve takviye edilmesi, protokole istinaden hedefli tedavinin kontrendikasyonu, protokole istinaden hedefe yönelik olmayan tedavinin kontrendikasyonu, protokolün ötesinde hedefe yönelik tedavi belirtilmesi. Moleküler bilgilere istinaden bir tedavinin endikasyonu veya kontrendikasyonunun verilen tedavinin etkili veya etkisiz oluşunu garanti etmeyeceğinin vurgulanması önemlidir. 

Bu yöntem mevcut moleküler teşhis incelemeleri ve bilimsel kanıtlara istinaden doğru karar alınmasını kolaylaştırır. Daha iyi bir karar alınabilmesi için, hesaplayıcı (calculator) hesaplamaya göreli ağırlık atar, bu ağırlık terapistler ekibinin diğer seçeneklere kıyasla belirli tedavinin önceliği hakkında karar vermesine yardımcı olur. Bu, moleküler profile istinaden endike tedaviler olmasını ve terapistler ekibinin daha fazla verimliliği olan başka türler mevut olması halinde başka bir tane seçmeye karar vermesini mümkün hale getirir (örneğin, kemoterapi veya radyoterapi). Bu gibi durumlarda, endike hedefli tedaviler sıklıkla terapide daha sonradan kullanılır.

Bazı olgularda, terapistler ekibi mevut diğer bir tedavi seçeneği yoksa moleküler profile göre kontrendike olan bir tedavide karar kılar. Oncompass Hassas Onkoloji prosedürü esnasında, Moleküler Tümör Kurulu ve terapist tedavi stratejisini birlikte tesis eder. Hassas onkolojinin özü tedaviyi belirleyen şeyin tümörün konumu değil fakat tümöre sebep olan gen bozukluğudur. Bu, kanser türünüz için kayıtlı olmayan fakat sizdeki genetik mutasyon üzerinde etkisi olan ilaçlara kapıyı açar. İlaç geliştirilmesi çok uzun bir süreçtir.

Gelecek vaat eden bir ilacın moleküler testlerinden ilaç olarak ruhsatlandırılmasına kadar gidilecek çok uzun bir yol vardır. Şu an dünyada yaklaşık 2000 aktif madde var. Özel yazılımımız klinik muayeneleri aktif maddenin kategorisi veya coğrafi mevcudiyeti, geliştirme etabı veya yabancı klinik muayenelerde mevcut olan diğer maddeler gibi çeşitli açılara istinaden seçebilmektedir. Yerel seçeneklerin yanı sıra uluslararası seçenekler hakkında kanaatiniz olabilir. 

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi