Hassas Onkoloji Programımız niçin eşsiz görülüyor?

ÖZEL PROSEDÜR

Kişiselleştirilmiş programın çerçevesi Oncompass tarafından geliştirilen yeni bir tıbbi prosedür tarafından sağlanır. Bu prosedür kişiselleştirilmiş bir tedavi planının ayarlanması için gerek duyulan tüm hizmetleri içerir ve onları en uygun sıraya koyar. Özel prosedür size ve doktorunuza kişiselleştirilmiş seçenekleri belirlemekte ve uygulamakta yardımcı olabilir.  

ÖZEL TIBBİ YAZILIM

Uygun terapi planı (strateji) geliştirilmesi şimdi en eğitimli hekimin dahi edinemeyeceği, işleyemeyeceği, tartamayacağı, usulünce uygulayamayacağı kadar bilginin birleştirilmiş malumatını gerektirmektedir. 30 milyon bilimsel yayına, 60,000’den fazla klinik deneye, 6 milyon gen defektinin (gen mutasyonları) biyolojik anlamına aşina olmak ve dünya genelinde mevcut veya geliştirilme aşamasında olan 1,200’den fazla kişiselleştirilmiş ilaç bağlamında bu bilgileri derinlemesine düşünmek imkânsızdır. Bu görev ancak özel tıbbi karar destek IT sistemleri ile yapılabilir.

ONCOMPASS kendi özel karar destek aracını yaratmıştır, bazı noktalarda süreçte doğru kararların alınmasına yardımcı olan müseccel bir tıbbi cihaz olan çok ödüllü yapay zekâ tabanlı bir yazılım, (RealTime Oncology Treatment Calculator ™) 26,000’den fazla hassas onkoloji kuralı yapay zekânın sınırsız değil bilimsel kanıt çerçevesi dâhilinde işlemesini sağlar. Yazılımın karar algoritması daha sonra da kontrol edilebilir ve devamlı olarak en uygun hale getirilebilir. Böylece, olgular arasında gittikçe daha hassas karar desteği doğar. 

ÖZEL UZMANLIK

Program çerçeveleri dâhilinde özel uzmanlığı olan meslektaşlarımız mevcuttur, onlar kanser hastalarına hem teşhis hem de tedavi kararı alma noktalarında yardımcı olur (Tümör Kurulları – Moleküler Onkoloji Ekibi). Program devamlı iletişim gerektirdiği için olgulara iki meslektaşımız bakar. Prosedürlerin ele alınmasında Koordinatörünüzün yardımı gerekecektir, koordinatör daima güncel bilgiler sağlayacak, böylece neyin, niçin ve ne zaman olacağını öğrenmiş olursunuz. Uzmanınız profesyonel prosedürleri uyumlaştırır. Moleküler Tümör Kurulu, uzmanlar kurulu olarak, tıbbi yazılımımız tarafından üretilen moleküler ve diğer bilgileri değerlendirir. 

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi