Dijital terapi planlama

Dijital terapi planlama dijital cihaz yardımıyla bir tedavinin kişiselleştirilmiş planlamasına atıf yapar.

Hassas onkoloji günlük hayatın bir parçası oldu. Moleküler profil doğru bir şekilde haritalandırılabilir ve mevcut hedefe yönelik ilaç sayısı büyümeye devam ediyor. Dijital çağda, önemli olan yegâne şey bu ikilinin bağlantısıdır. Karar destek yazılımı doğru sonuca varabilmek için genetik ve klinik verileri analiz eder.

Dijital terapi planlama (DTP) dijital cihazların yardımıyla kişiselleştirilmiş tedavilerin ve immün terapilerin planlamasına atıf yapar. Dijital terapi planlama için moleküler bilgiler gerekir ve verilerin mümkün olduğu kadar detaylı olması lazımdır. Oncompass eski moleküler teşhis muayenesinin sonuçlarından terapinin planlaması için faydalanır ve detaylı moleküler bilgi mevcut değilse şirketimiz gerekli teşhis muayenelerini organize eder.

Tümöre yüzlerce genin milyonlarca muhtemel mutasyonunun milyonlarca muhtemel kombinasyonu sebep olur. Tümörlere sebep olan gen mutasyonları biyolojik esaslar ve algoritmalara istinaden oluşumu esnasında derece derece yaratılır. Özel onkoloji yazılımımız tümörün moleküler profilini analiz etmek ve “moleküler şifreyi” kırmak suretiyle biyolojik esasları anlayabilmektedir böylece hedefe yönelik ilacın uygulanabileceği atak noktasını (moleküler hedef) belirleyebilmektedir.

Dijital terapi planlama sonucu kişiselleştirilmiş ilaç seçeneklerini tanıtan hassas onkoloji raporudur. Hesaplayıcı, özel onkoloji yazılımı olarak bilimsel kanıtları önceden belirlenmiş bir algoritmaya göre ağırlıklandırır ve birleştirir. Terapi planlama yazılımı bilimsel yayınlarda mevcut olan insan bilgilerini organize eder. Sıranın belirlenmesi esnasında her bir aktif maddeye spesifik bir değer üretir, bir sayı (ağır kanıt seviyesi – AEL). İlaç sırası ve aktif maddeler AEL değerinin ne kadar yüksek olduğuna bağlıdır.

Hassas Onkoloji Raporunda sunulan tedavi seçeneğine istinaden, uzmanlarca yapılan hazırlıktan sonra, profesyoneller kurulumuz (Sanal Moleküler Tümör Kurulu) ideal olarak video konferans dahilinde terapistin dahil olması ile uygulanacak spesifik terapiyi ve zamanlamasını önerir. 

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi