Prostate 588242562 770x533 1

Prostat kanseri vaktinde farkedildiğinde tedavi edilebilir, en azından etkileri kısıtlanabilir. Bunun için iyi seçilen ve vaktinde uygulanan tedavi lazımdır.

Tümörlerin tedavisinde hassas onkoloji yöntemi de gittikçe yaygınlaşmaktadır ve bunun sonucu olarak kanser tedavisi de belirli tümörün moleküler özelliklerine göre seçilir.

Klasik onkoloji yöntemine göre tedavinin seçiminde tümörün histolojik tipi ve yayılım tarzı belirtirken kişiye yönelik tedavinin seçiminde ise tümörlerin moleküler bilgilerinin belirlenmesi şarttır. Bu süreçte moleküler tanı ile Oncompass Medicine adlı ve birçok ödül kazanan onkoloji yazılımı yardımcı olur.

Prostata kanserinin kişiye özel tedavisi için tedaviye başlamadan önce moleküler tanı testi yapılmalı.

Kişisel veya online danışmanlık hizmetimize başvurunuz.

Bütün tümör hastalıkları genlerden kaynaklanır ve birçok, tümöre yol açan gen hatası durumunda kişiye yönelik özel bir onkoloji tedavisi verilebilir. Moleküler tanı yöntemi  tümör hastalığının sebebini belirtir ve tespit edilen gen hatalarına dayalı, kendilerimiz tarafından geliştirilen, özel onkoloji yazılımımız yardımıyla tümörün saldırı hedefini, yani moleküler hedefini belirli kılıp hedefe yönelik, kişiye özel ilaçları da belirtebiliriz. 

Moleküler tanı hakkında daha fazla bilgi edininiz

Prostata tümörleri görüntüleri bakımından çok homojen gözüküyor, fakat biyolojik davranışlarına göre büyük farklılık gösterirler. Metastaz yapan prostata kanseri durumunda, hem kastrasyona dirençli hem de kastrasyona dirençli olmayan tipleri için 600 genin incelenmesiyle yapılan komprehensif bir tanı yapılmasında fayda var. Eğer tümör agresif ve hızlı bir şekilde yayılırsa, ve diğer aile bireylerinde de bu kanser, meme veya yumurtalık kanseri görüldüyse BRCA gen mutasyonu testinin yapılması tavsiye edilir.

Kişiye yönelik özel tedavi güvenli bir şekilde ancak tümörün detaylı genetik profiline dayalı yapılabilir ve tümörün moleküler seviyesindeki karakteri ancak böyle belirlenebilir. Çoğu kez 600 tane genin testi yapılır ve bunlara ilaveten diğer özel incelemeler yapılır.

25,000 adet kodlayan insan geninden 600 adedi tümör gelişimiyle ilişkilidir. Ortalama olarak tümör başına 4-5 farklı gen mutasyonu kontrolsüz hücre bölünmesinden sorumludur. Bu yüzden, tedaviye ait doğru kararın alınması için belirli bir tümörün detaylı genetik profilinin çıkarılması gereklidir. Bir tümörde mutasyon ne kadar çok ise moleküler hedefler için seçilmesi o kadar zordur.

En uygun hedefe yönelik tedavinin seçildiğinden emin olmak için detaylı bir moleküler profil gereklidir.

Dijital terapi planlama

Dijital terapi planlama dijital ilaç tahsisi kullanılarak kişiselleştirilmiş tedaviye ve imünoterapi planlamasına atıf yapar.

Dijital terapi planlama için kullanılan defalarca ödül kazanmış tıbbi yazılımımız güncel bilimsel kanıt kullanarak 52 000 mutasyona, 26 838 kurala ve 1417 bileşene istinaden 405 tümör türünde 20 milisaniye içinde hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin puanlanabilmesi ve öncelik sırasına konulabilmesinde eşsizdir.

Oncompass Medicine’nin hekim yazılımı saniyenin 20 bininde bir hızda hekime kanser hastaları için uygulayacağı en etkili, kişiye ve hedefes yönelik özel terapi yöntemlerini seçmekte yardımcı olur.

Dijital terapi planlaması konusunda daha fazla bilgi edininiz

Hassas onkoloji programı

Kişiselleştirilmiş programın çerçevesi Oncompass tarafından geliştirilen yeni bir tıbbi prosedür tarafından sağlanır. Bu prosedür kişiselleştirilmiş bir tedavi planının ayarlanması için gerek duyulan tüm hizmetleri içerir ve onları en uygun sıraya koyar. Özel prosedür size ve doktorunuza kişiselleştirilmiş seçenekleri belirlemekte ve uygulamakta yardımcı olabilir.  

Hassas Onkoloji Programıyla Tanışınız

Konsültasyon randevusu alın

Bir program planlanırken program için çevrimiçi veya yüz yüze konsültasyon sağladığımız bazı faktörler hesaba katılır. Mevcut klinik verileri, önceki moleküler teşhis sonuçları ile birlikte hastalarımızın ihtiyaçlarını ve seçeneklerini değerlendiririz. Konsültasyon sırasında fiziki muayene yapılmaz, dolayısıyla hastalar gerekirse yetkili bir irtibat kişisi tarafından temsil edilebilir. 

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2024

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi