Az emlőrák molekuláris diagnosztikája

Meme kanseri homojen bir hastalık değildir, klasik histoloji tiplerinde de birçok alt grubu bulunur ve bunlar hastalığın seyri bakımından da önemli farklılıklar gösterir.

Uygun terapiyi seçmek için analizi sırasında tümörün östrojen, progresteron reseptorü ve HER-2 durumunun (immünofenotip) belirlenmesi de önemli bir yer alır. Hastalıkların yaklaşık ’sinde meme kanserlerinin oluşumunun arkasında HER-2 genlerin değişimi bulunur.

Daha önceden en kötü prognozu olan HER-2 pozitif meme kanserinin iyileşme ihtimali kişiye özel terapiler sayesinde önemli ölçüde yükselmiştir.

Meme kanserinin oluşumunda birçok nadir mutasyon rol oynayabilir, bunlar rutin incelemesiyle değil, multigen analizleriyle ise tespit edilebilir, ve diğer terapi hedefi teşkil edebilir.

Tümörlerin tedavisinde hassas onkoloji yöntemi de gittikçe yaygınlaşmaktadır ve bunun sonucu olarak kanser tedavisi de belirli tümörün moleküler özelliklerine göre seçilir.

Klasik onkoloji yöntemine göre tedavinin seçiminde tümörün histolojik tipi ve yayılım tarzı belirtirken kişiye yönelik tedavinin seçiminde ise tümörlerin moleküler bilgilerinin belirlenmesi şarttır. Bu süreçte moleküler tanı ile Oncompass Medicine adlı ve birçok ödül kazanan onkoloji yazılımı yardımcı olur.

Meme kanserinin kişiye özel tedavisi için terapiye başlamadan önce moleküler tanı testi yapılmalı.

Kişisel veya online danışmanlık hizmetimize başvurunuz.

Bütün tümör hastalıkları genlerden kaynaklanır ve birçok, tümöre yol açan gen hatası durumunda kişiye yönelik özel bir onkoloji tedavisi verilebilir. Moleküler tanı yöntemi  tümör hastalığının sebebini belirtir ve tespit edilen gen hatalarına dayalı, kendilerimiz tarafından geliştirilen, özel onkoloji yazılımımız yardımıyla tümörün saldırı hedefini, yani moleküler hedefini belirli kılıp hedefe yönelik, kişiye özel ilaçları da belirtebiliriz. 

Moleküler tanı hakkında daha fazla bilgi edininiz.

Üçlü negatif meme kanserlerinde ne östrojen, ne progresteron reseptorları, ne de HER2 albümin bulunur. Bu, moleküler tanı açısından en çok heterojen alt grubu, oluşumunda birçok mutasyon rol oyanayabilir. İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin uygulanması bu alt grubunda önemli role sahiptir.

Hormon reseptör pozitif meme kanserlerinde hem erken hem de metastazlı aşamada da moleküler hedefli ve endokrin terapisinin kombine edilmesi önemli bir ileri adım oldu. Bu uygulama bugün geleneksel kemoterapinin bir alternatifi oldu, bazı durumlarda ise kemoterapiden bile daha etkili olduğu görülür.

Meme kanserinin genetik tiplerinde BRCA1 ve BRCA2 ve benzeri işlevi olan (örneğin ATM) genlerin kusurları mevcuttur. BRCA1 ve BRCA2 genlerin mutasyonları genetik meme ve yumurtalık kanserine yol açar, ayrıca erkeklerde meme kanserinin, prostat kanserinin ve her iki cinsiyette pankreas kanserinin ihtimalini yükseltir. Bu gen kusurları kişiye özel terapiyle, örneğin PARP inhibitörlerin verilmesi ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Kişiye yönelik özel tedavi güvenli bir şekilde ancak tümörün detaylı genetik profiline dayalı yapılabilir ve tümörün moleküler seviyesindeki karakteri ancak böyle belirlenebilir. Çoğu kez 600 tane genin testi yapılır ve bunlara ilaveten diğer özel incelemeler yapılır.

25,000 adet kodlayan insan geninden 600 adedi tümör gelişimiyle ilişkilidir. Ortalama olarak tümör başına 4-5 farklı gen mutasyonu kontrolsüz hücre bölünmesinden sorumludur. Bu yüzden, tedaviye ait doğru kararın alınması için belirli bir tümörün detaylı genetik profilinin çıkarılması gereklidir. Bir tümörde mutasyon ne kadar çok ise moleküler hedefler için seçilmesi o kadar zordur.

En uygun hedefe yönelik tedavinin seçildiğinden emin olmak için detaylı bir moleküler profil gereklidir.

Dijital terapi planlama

Dijital terapi planlama dijital ilaç tahsisi kullanılarak kişiselleştirilmiş tedaviye ve imünoterapi planlamasına atıf yapar.

Dijital terapi planlama için kullanılan defalarca ödül kazanmış tıbbi yazılımımız güncel bilimsel kanıt kullanarak 52 000 mutasyona, 26 838 kurala ve 1417 bileşene istinaden 405 tümör türünde 20 milisaniye içinde hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin puanlanabilmesi ve öncelik sırasına konulabilmesinde eşsizdir.

Oncopass Medicine’nin hekim yazılımı saniyenin 20 bininde bir hızda hekime kanser hastaları için uygulayacağı en etkili, kişiye ve hedefes yönelik özel terapi yöntemlerini seçmekte yardımcı olur.

Dijital terapi planlaması konusunda daha fazla bilgi edininiz.

Kişisel veya online danışmanlık hizmetimize başvurunuz.

Eğer tümörde Hedef Gen değişikliği mevcut değilse, o zaman geleneksel kemoterapi damar oluşumu engellenme tedavisi ile kombine edilebilir. Çünkü tümörün beslenmesini sağlayan damarlarının oluşumunu engelleyerek tümör büyümesinin durdurulabileceği ve tümörün küçülebileceği gerçeğine dayanmaktadır

Kişiselleştirilmiş programın çerçevesi Oncompass tarafından geliştirilen yeni bir tıbbi prosedür tarafından sağlanır. Bu prosedür kişiselleştirilmiş bir tedavi planının ayarlanması için gerek duyulan tüm hizmetleri içerir ve onları en uygun sıraya koyar. Özel prosedür size ve doktorunuza kişiselleştirilmiş seçenekleri belirlemekte ve uygulamakta yardımcı olabilir.  

Hassas Onkoloji Programıyla Tanışınız

Konsültasyon randevusu alın

Bir program planlanırken program için çevrimiçi veya yüz yüze konsültasyon sağladığımız bazı faktörler hesaba katılır. Mevcut klinik verileri, önceki moleküler teşhis sonuçları ile birlikte hastalarımızın ihtiyaçlarını ve seçeneklerini değerlendiririz. Konsültasyon sırasında fiziki muayene yapılmaz, dolayısıyla hastalar gerekirse yetkili bir irtibat kişisi tarafından temsil edilebilir. 

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2023

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi