A vastag- és végbélrák molekuláris diagnosztikája és célzott kezelése

Kalın bağırsak kanserinin tedavisinde klasik onkoloji yönteminin yanı sıra hassas onkoloji yöntemi de gittikçe yaygınlaşır, ve bunun sonucu olarak kanser terapisi de belirli tümörün moleküler özelliklerine göre seçilir. 

Klasik onkoloji yöntemine göre tedavinin seçiminde tümörün histolojik tipi ve yayılım tarzı belirtirken kişiye yönelik tedavinin seçiminde ise tümörlerin moleküler bilgilerinin belirlenmesi şarttır. Bu süreçte moleküler tanı ile Oncompass Medicine adlı, birçok ödül kazanan onkoloji yazılımı yardımcı olur. 

Kalın bağırsak kanserinin kişiye özel tedavisi için terapiye başlamadan önce moleküler tanı testi yapılmalı.

Kişisel veya online danışmanlık hizmetimize başvurunuz.

Bütün tümör hastalıkları genlerden kaynaklanır, ve birçok, tümöre yol açan gen hatası durumunda kişiye yönelik özel bir onkoloji tedavisi verilebilir. Moleküler tanı yöntemi  tümör hastalığının sebebini belirtir, ve tespit edilen gen hatalarına dayalı, kendilerimiz tarafından geliştirilen, özel onkoloji yazılımımız yardımıyla tümörün saldırı hedefini, yani moleküler hedefini belirli kılıp hedefe yönelik, kişiye özel ilaçları da belirtebiliriz. 

Moleküler tanı hakkında daha fazla bilgi edininiz.

İlerlemiş, metastaz yapan kalın ve rektum kanserinin kişiye özel tedavisi yaklaşık on yıl boyunca iki ana yön temelinde yapılmıştır, bunlar: tümörlü damarların oluşumunun ve EGFR (epidermal büyüme faktörü reseptörü) işleyişinin engellenmesidir. Çok genli analizlerin yaygınlaşmasıyla yeni hedef noktalarının tespit edilmesi ve tümör oluşumunun mekanızmasının daha detaylı tanınmasıyla bugün daha çok sayıda moleküler temelli ilaç mevcuttur, aynı zamanda rezistens genlerin belirlenmesi kişiye özel ilaçların kullanımını daha etkinleştiriyor.

Kişiye yönelik özel tedavi güvenli bir şekilde ancak tümörün detaylı genetik profiline dayalı yapılabilir, ve tümörün moleküler seviyesindeki karakteri ancak böyle belirlenebilir. Çoğu kez 600 tane genin testi yapılır, ve bunlara ilaveten diğer özel incelemeler yapılır.

"25,000 adet kodlayan insan geninden 600 adedi tümör gelişimiyle ilişkilidir. Ortalama olarak tümör başına 4-5 farklı gen mutasyonu kontrolsüz hücre bölünmesinden sorumludur. Bu yüzden, tedaviye ait doğru kararın alınması için belirli bir tümörün detaylı genetik profilinin çıkarılması gereklidir. Bir tümörde mutasyon ne kadar çok ise moleküler hedefler için seçilmesi o kadar zordur.

En uygun hedefe yönelik tedavinin seçildiğinden emin olmak için detaylı bir moleküler profil gereklidir. "

Dijital terapi planlama

Dijital terapi planlama dijital ilaç tahsisi kullanılarak kişiselleştirilmiş tedaviye ve imünoterapi planlamasına atıf yapar.

Dijital terapi planlama için kullanılan defalarca ödül kazanmış tıbbi yazılımımız güncel bilimsel kanıt kullanarak 52 000 mutasyona, 26 838 kurala ve 1417 bileşene istinaden 405 tümör türünde 20 milisaniye içinde hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin puanlanabilmesi ve öncelik sırasına konulabilmesinde eşsizdir.

Oncopass Medicine’nin hekim yazılımı saniyenin 20 bininde bir hızda hekime kanser hastaları için uygulayacağı en etkili, kişiye ve hedefes yönelik özel terapi yöntemlerini seçmekte yardımcı olur.

Dijital terapi planlaması konusunda daha fazla bilgi edininiz.

Konsültasyon randevusu alın

Daha fazla oku

Hakkımızda

Öykümüz

2003— —2023

Oncompass Medicine kanser hastalarının kişiselleştirilmiş tedavisine yardımcı olan karar destek ve teşhis koyucu tıbbi cihazların geliştirilmesiyle uğraşan bir İsveç medikal girişimidir. 

Daha fazla bilgi